Kuruluş Tarihi ve Yasası

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 19.01.1996 tarihli toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde ''Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'' kurulması 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez yönetmeliği 06.06.1996 tarihli 22603 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır
Bu içerik 06.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 519 kez okundu.